top of page

 חיווי נורת מנוע

נורת מנוע דולקת יכולה לרמז על תקלה ממקורות שונים המשפיעים על תפקוד המנוע, למשל:

תפקוד לקוי במנוע, זיוף במנוע, בעיות בהזרקת דלק, תקלה בחיישן החמצן, תקלה בממיר הקטליטי, תקלה במצתי ההנעה או החיווט, תקלה בחיישן מד מסת האוויר, תקלה בסליל ההצתה, תקלה במערכת הטעינה של כלי הרכב (מצבר), זיהום אוויר ועוד.

נורת מנוע דולקת משמעה תקלה שיש לבדוק, אולם ניתן להמשיך את הנסיעה ברכב כרגיל.

בתום הנסיעה או כשמתאפשר לכם, יש לאבחן ולאתר את מקור התקלה באמצעות חיבור הרכב למחשב חיצוני.

המחשב יספק לכם את קוד התקלה שנקלט אצלו וכיום ניתן לעשות זאת באופן עצמאי בחניית הבית.

יחד עם זאת, גם לאחר חשיפת קוד התקלה, עדיין יהיה צורך בדיאגנוזה מקצועית לפענוח והמשך טיפול בתקלה ולכן מומלץ להיעזר באיש מקצוע במקרים מסוג זה.

 

ועד שתגיעו למוסך, הנה כמה טיפים שיכולים לעזור לכם במקרה של נורת מנוע דולקת:

ברכבים מסוימים, נורת מנוע צהובה דולקת יכולה להעיד על חימום יתר של המנוע או מחסור בשמן שיש לבדוק.

נורת מנוע אדומה דולקת משמעה לעצור את הרכב באופן מיידי.
אם נדלקה ברכב נורת מנוע צהובה ויש באפשרותכם לעצור את הרכב במקום חניה בטוח - עצרו וכבו את המנוע.

מומלץ לאפשר למנוע להתקרר ולאחר מכן לבדוק האם יש סימנים נוספים לחימום יתר של המנוע או האם חסר שמן.
הורידו את מהירות הנסיעה. אם אתם שמים לב שנורת המנוע מהבהבת תוך כדי האטה שלכם או שתפקוד הרכב בנסיעה משתבש ולא הולם את זמני התגובה אליהם אתם מורגלים - יש לגשת לבדיקה מיידית במוסך.


 

חשוב ביותר! במידה ונורת המנוע מהבהבת במהלך הנסיעה – יש לעצור את הרכב בצד, להזמין שירותי גרר ולהגיע למוסך לאבחון וטיפול התקלה באופן מיידי.

ולא פחות חשוב: לא ניתן לעבור טסט כאשר נורת המנוע דולקת.

זכרו, טיפול בתקלות רכב בזמן ותחזוקה שוטפת יחסכו לכם נזקים גדולים יותר והוצאות כבדות לטווח הארוך.

חזרה

bottom of page